วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ประวัติความเป็นมาของ Minecraft

ประวัติความเป็นมาของ MinecraftDocument Transcript

  • ประวัติความเป็นมาของ Minecraft Minecraft เป็นเกมออกแบบสถาปัตยกรรมแบบ Sandbox, โดยได้แรงบันดาลใจมาจากเกม Infiniminer, และออกแบบโดย Markus Persson, ผู้ก่อตั้ง Mojang AB ภายในเกมจะให้ผู้เล่นสร้างและทาลายบล๊อกสี่เหลี่ยมหลายๆแบบในรูปแบบสามมิติ ผู้เล่นจะสามารถวางหรือทาลายบล๊อก, สร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่สุดอลังกาล, ออกแบบอาร์ทเวิร์คในรูปแบบพิกเซล ทั้งในระบบ Single Player และ Multiplayer ปัจจุบัน Minecraft ยังอยู่ในช่วงพัฒนาขั้น beta โดยเปิดให้สั่งซื้อได้ในราคา 14.95ยูโร (หรือประมาณ 654-655 บาท) เมื่อผู้เล่นซื้อ Minecraft จะสามารถเล่นได้ทั้งบนเว็บเบราวเซอร์ และบนไคลแอนท์ที่เปิดให้ดาวน์โหลดได้ Minecraft Classic เปิดให้ทดลองเล่นได้ฟรี Minecraft เริ่มพัฒนาเมื่อ 10 พ.ค. 2009, สามารถสั่งจองเกมตัวเต็มเมื่อ 13 มิ.ย.2009 คาดการณ์ว่า Minecraft ตัวเต็มจะเสร็จสิ้นเมื่อ 11 พ.ย. 2011 นี้
  • วิธีเล่น Minecraft เบื้องต้นและดาเนินชีวิตในเกมการควบคุมW : เดินหน้า S : ถอยหลัง A : เดินไปทางซ้าย D : เดินไปทางขวาSpace bar : กระโดด Shift : เดินย่อง ช่องไอเทม : E,I เพื่อเลื่อนช่องไอเทม : กด 1 ถึง 9 ทิ้ง Item: Q , F
  • เมื่อคุณเริ่มเข้ามาเจอกับโลกใหม่ สิ่งสาคัญสองอย่างที่คุณต้องปฏิบัติ คือ การคราฟอุปกรณ์ และ การสร้างบ้านหลังเล็กๆ ก่อนที่ คืนแรกนั่นจะมาถึง โดยให้เริ่มหาไม้ ไม้คือสิ่งแรกที่จาเป็นสาหรับการทาอุปกรณ์หลังจากที่คุณเจอต้นไม้สัก 2-3 ต้นแล้ว ให้คุณใช้มือของคุณต่อยมันไปซะ แล้วให้เก็บไม้ที่ต่อมาจะดรอปลงมา วิธีการต่อยคือ กดเม้าส์ปุ่มซ้าย ค้างจนกว่า บล็อกที่คุณต้องการทาลายจะแตกลง หลังจากที่บล็อกนั้นแตก ให้คุณเดินเข้าไปใกล้ๆ และไอเทมจะถูกจัดเก็บโดยอัติโนมัติ ให้เก็บไม้ จนกว่าจะได้ 10 Wood
  • เมื่อคุณเก็บไม้ทั้งหมดเสร็จแล้ว ให้เริ่มมองหาสถานที่ที่ จะสร้าง ที่หลบภัยในคืนแรก ต้องคิดอยู่เสมอว่า ที่พักในคืนแรก จะต้องง่ายต่อการสร้าง เพื่อป้องกัน มอนสเตอร์ที่จะเกิดมาขยี้หัวของคุณ เนินเขาเล็กๆ นั้นเป็นพื้นที่ ที่ดีทีเดียว แต่จะสร้างที่ ไหนก็ได้ หลังจากที่คุณมองหา สถานที่เหมาะๆ เจอแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะนา Wood(ไม้) แปลงไป เป็น Wooden Planks(ไม้แปรรูป) โดยการ กด E เพื่อเปิดช่องเก็บของในตัวคุณ สิ่งที่คุณ ต้องเจอคือ ช่องสาหรับ Craft 2x2 ซึ่งอยู่ข้างๆตัวละคร ของคุณ โดยให้วาง Wood ลงไป ช่องใดช่องหนึ่ง Wood 1 ชิ้น จะสามารถแปลงได้ 4 Wooden Planksทาให้ได้ 24 Wooden Planks เมื่อคุณมี Wooden Planks แล้วคุณก็จะสามารถคราฟ โต๊ะทางาน (Crafting Tables) ซึ่งจะ สามารถช่วยให้คุณ คราฟอุปกรณ์ต่างๆได้มากกว่าเดิม แต่ต้องมั่นใจว่า วางเอาไว้ในที่ ที่ สามารถใช้งานได้สะดวก
  • หลังจากที่วางไปแล้ว คุณก็จะสามารถเปิดมาได้ โดยการ คลิกขวา ที่กล่องนั้น และจะขึ้นช่อง 3x3 มาให้ซึ่งวิธีใช้ก็คล้ายกับใน ช่องเก็บของ ของคุณ กิ่งไม้ (Sticks) คือสิ่งจาเป็นมาก สาหรับการสร้างเครื่องมือต่างๆ โดยให้วาง Wooden Planks อยู่ในแนวตั้ง 2 บล็อกให้ใช้ ทั้งหมด 6 Wooden Planks เพื่อสร้าง กิ่งไม้ 12 อัน เมื่อคุณได้ Wooden Planks และ Sticks แล้ว คุณก็พร้อมที่จะสร้างอุปกรณ์จากไม้ด้วยโต๊ะทางานของคุณ สิ่งที่คุณจาเป็นต้องมีคือ พลั่ว(Pickaxe)*, ขวาน(Axe) , พลั่ว(Shovel)** และ ดาบ(Sword)*Pickaxe = พลั่ว , อีเต้อ ในเกมมีไว้สาหรับ ขุดหิน , **Shovel = พลั่ว ในเกมไว้สาหรับขุดดิน
  • เมื่อคุณคราฟ อุปกรณ์ทั้งหมดแล้ว ให้เริ่มสร้าง ที่หลบภัยเล็กๆ เพื่อป้องกันอันตรายในคืนแรกจาก มอนสเตอร์ ที่จะมาอยู่รอบๆ คุณในตอนกลางคืน และแน่นอนว่า ให้นาโต๊ะทางานของคุณ มาตั้งไว้ใน ที่หลบภัยเพื่อความสะดวกในการใช้งาน (โดยการต่อยโต๊ะทางานจนแตก และนาไปวางใหม่)ใช้ Wood Shovel (พลั่วไม้) จะเป็นวิธีที่เร็วที่สุด ในการทาลายดิน แต่ถ้าคุณเจอกับหิน ให้ใช้ WoodPickaxe เพื่อ เก็บมา และทากาแพง ที่ดูแข็งแรงกว่าดิน ที่หลบภัยในคืนแรก ไม่จาเป็นต้องใหญ่มากเพียงแค่ให้มันทาให้คุณปลอดภัยเท่านั้นเอง ขั้นตอนสุดท้ายก่อนทีจะมืด คือการนา CoobleStone (หิน ่ แตก/หินกรวด) เพื่อทา Furnace (ตู้อบ) แต่ถ้าที่ผ่านมายังไม่เจอหิน เลย ให้ใช้ พลั่วไม้ ขุดดิน ลงไปจากพื้นหญาข้างบน จนกว่าคุณจะ เห็นหิน เมื่อคุณเจอหินแล้ว ให้ใช้ Pickaxe ในการขุด และเก็บมา อย่างต่า 20 ก้อน
  • หลังจากคุณเก็บหินมามากพอแล้ว คุณก็พร้อมที่จะ ปิดประตูที่หลบภัย เพื่อให้เวลาของคืนแรกผ่านไป กลับมาที่โต๊ะทางานกับหินกรวดของคุณและเริ่มสร้างตู้อบ วิธีการสร้างคือ นา Cooblestoneมาวางรอบๆช่อง โดยปล่อยให้ตรงกลางว่างเปล่า และให้วางตู้อบ ใกล้ๆกับ โต๊ะทางานของคุณ ในที่สุดคุณก็ได้ ตู้อบมา และคุณก็จะสามารถคราฟTorch(คบไฟ) เพื่อให้มีแสงสว่างในตอนมืดค่า โดยการ คลิกขวาที่ตู้อบ และวาง Wooden Planks ในช่องข้างล่างและ Wood ในช่องข้างบน เพื่อให้ได้ ถ่านไม้ (Charcoal) และให้นา ถ่านไม้ ที่ได้มา มาวาง
  • ไว้ในช่องข้างใต้ เพื่อให้ตู้อบ ทางานต่อไป โดยให้เผา Wood จนกว่าจะได้ถ่านไม้ มา 5อัน หลังจากนั้น ให้นากิ่งไม้ที่เหลือ และ ถ่านไม้สดๆร้อนๆ มาเพื่อคราฟคบไฟ โดยการเปิดช่องเก็บของ ของคุณหรือไปที่โต๊ะทางานก็ได้ และวาง ถ่านไม้ ไว้บน กิ่งไม้เพื่อสร้างคบไฟ กิ่งไม้ 1 อันและถ่านไม้ 1 อัน จะสามารถสร้างคบไฟได้ 4 อัน หลังจากที่คราฟเสร็จ คุณก็จะสามารถวางคบไฟ ไว้ในที่ต่างๆได้ เพื่อให้แสงสว่างกับชีวิตของคุณ ในที่สุดขั้นตอนสาหรับผู้เริ่มต้นใหม่ ก็เสร็จสิ้น ต่อมาคุณก็พร้อมที่จะ สารวจโลก Minecraftหรือสร้างบ้านมากกว่านี้ ในตอนนี้ที่หลบภัยของคุณก็สาเร็จแล้วคุณควรมีชุดอุปกรณ์ไม้ , คบไฟ , ตู้อบ และ โต๊ะทางาน คุณสามารถใช้เวลาคืนแรกของคุณเพื่อสร้างชุดอุปกรณ์จากหินได้ , ขุดลงไปใต้หลุมหลบภัย หรือ เดินออกไปข้างนอกเพือพบกับมอน ่เตอร์ทั้งหลาย แต่ต้องระวัง Creepers ด้วย!
  • Special Thanks To : Minecraftopia.comTranslate by : PixelArt7 , Zetaplus(Ezio)Siamminecraft.com And Minecraftopia.comCreditpicture By : www.minecraftwiki.net http://static.zerochan.net/Creeper.(Minecraft).full .845598.jpgและขอบคุณ secretdatazจาก http://www.siamminecraft.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=11 Admin : V

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น